SVAR: I första hand ska din dotter ha övertiden i pengar, men hon kan välja att i stället ta ut den i ledig tid.