Sverigedemokraternas nya inriktningsprogram för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor slår fast att på arbetsmarknaden ska svensk kultur och svenska normer råda.

Arbetstagare som vägrar svenska klädkoder eller att ta kvinnor i hand ska kunna sägas upp.

Ingen ska ha nytta av positiv särbehandling med hänvisning till sin religion eller kulturella identitet. SD säger nej till kvotering beroende på grupptillhörighet, ålder eller kön på arbetsmarknaden.

Partiet kräver att offentliga sektorn går före med gott exempel och skärper kraven på goda kunskaper vid nyanställning.

Sverigedemokraterna vill se en ansvarsfull arbetskraftsinvandring som är restriktiv, väl kontrollerad och baserad på tillfälliga arbetstillstånd inriktad på högkvalificerad personal.

Utöver krav som kretsar kring svenskar och invandrare har SD i sitt program krav riktade framför allt mot offentliganställda kvinnor inom LO. Partiet vill erbjuda alla som vill rätt till heltid, stoppa delade turer samt att fler anställs inom vård, skola och omsorg.

SD tycker att småbarnsföräldrar ska ha rätt att gå ned till 50 procent av en heltidsanställning fram till att barnet fyller åtta år, i dag är den lagstadgade rätten 75 procents deltid.

Partiet föreslår att staten stöder facken i arbetet med att utbilda fler skyddsombud och att arbetsgivare förbjuds att köpa ut anställda mot deras vilja när arbetsdomstolen anser att det saknas saklig grund för uppsägning eller avsked.

SD motsätter sig att EU eller någon annan överstatlig nivå får möjlighet att besluta om arbetsmarknadspolitik i Sverige.