SVAR: Arbetstidslagen reglerar 11 timmars dygnsvila per varje 24-timmarsperiod och brytpunkt för beräkning av dygnsvila etcetera kan vara vilken timme som helst. Trots brytpunkt kan ett dygn i praktiken starta med dygnsvila och kommande dygn avslutas med dygnsvila, vilket innebär att du kan arbeta 26 timmar i sträck utan dygnsvila. Arbetstidslag-en möjliggör annan reglering om dygnsvila i kollektivavtal om den totala dygnsvilan kan tas ut under en begränsningsperiod. Kontakta Kommunal där du bor. De vet vilket kollektivavtal som gäller för dig och om det finns avvikelser från lagen i kollektivavtalet.