SVAR: Det beror på. Handlar det om en årlig formbeskärning finns inget hinder, men om du tänker göra något riktigt radikalt skulle jag vänta. Normal beskärning brukar man göra runt midsommar och eventuellt ytterligare en gång under sensommar eller tidig höst. Ska man göra ett kraftigare ingrepp rekommenderar jag sen höst när grenarna hunnit avmogna eller under vårvintern innan häcken vaknar upp ur vintervilan.