SVAR: Du undrar om du är berättigad till sjukpenning eller aktivitetsstöd och skriver att du i dagsläget har aktivitetsstöd plus arbetar i en timanställning som undersköterska.

Under tid du har aktivitetsstöd är din sgi, det vill säga sjukpenninggrundande inkomst, vilande och räknas som noll. Därför kan du inte få sjukpenning under samma period som du har aktivitetsstöd, oavsett nivå. Men jag känner inte igen att Arbetsförmedlingen skulle ställa upp krav på deltidsarbete för att bevilja aktivitetsstöd så som du beskriver.

Om du blir sjuk eller skadar dig har du förstås möjlighet att sjukskriva dig även från aktiviteten som berättigar till aktivitetsstöd och du kan då ha rätt till sjukpenning. Förutsättningarna för att få sjukpenning beror lite på om du har en anställning, vilket du verkar ha i hemsjukvården. I så fall ska din arbetsförmåga inledningsvis bedömas gentemot detta ordinarie arbete, i ditt fall som undersköterska. Om du halkat och brutit armen och skadat knät torde arbete som undersköterska vara omöjligt att utföra.

Mot den bakgrunden verkar det märkligt att läkaren skriver att du kan utföra enklare arbeten som inte belastar knät, och att Försäkringskassan nekar dig sjukpenning på den grunden. Kanske har Försäkringskassan missat att du har timanställningen?

Jag råder dig att kontakta din lokala fackavdelning. Det finns möjlighet att överklaga Försäkringskassans beslut och du kan också beviljas rättshjälp för att driva frågan.