Ali Esbati, ersättare för V i riksdagen och vikarierande arbetsmarknadspolitisk talesperson, har väckt interpellationen efter den skarpa kritik som i veckan kom från Europarådets kommitté för sociala rättigheter när det gäller Lex Laval. Liknande kritik har tidigare kommit från ILO.

Nu vill Ali Esbati ha besked från arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson vad hon ska göra för att Sverige ska leva upp till internationell rätt om mänskliga och fackliga rättigheter.

I sin interpellation skriver han:
”Regeringen har i praktiken ignorerat viktiga invändningar mot Lex Laval eller förhalat nödvändiga ändringar, och de första kommentarerna till Europarådets kritik går i samma tonart.

Sverige har som land varit känt för att hedra internationella överenskommelser och förhålla sig seriöst till dem. I det här fallet har regeringen utmärkt sig med motsatt inställning.

Det är hög tid att få klarhet i om detta är något som regeringen vill ändra på efter den tunga kritik som har upprepats.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson:

1. Avser arbetsmarknadsministern att ta initiativ för att Lex Laval i nuvarande form rivs upp?

2. Avser arbetsmarknadsministern att precisera direktiven i utredningen om utstationering på svensk arbetsmarkan, så att det tydligt framgår att Sverige måste leva upp till sina internationella åtaganden, såsom ILO:s konventioner och den europeiska socialstadgan?

3. Avser arbetsmarknadsministern att agera inom EU för ett juridiskt bindande socialt protokoll, som tydliggör att grundläggande fackliga rättigheter såsom den fria förhandlings- och konflikträtten samt rätten att fritt teckna kollektivavtal, gäller inom unionen och inte får underordnas ekonomiska intressen?”

Ali Esbati ska får svar från Elisabeth Svantesson inom fyra veckor.