KA har tidigare skrivit om de kommunanställda omsorgsassistenterna inom LSS i Falun som firat att deras lokala jouravtal blir kvar, trots hot om uppsägning. Det unika med det avtalet är att alla nattens timmar ger fullt betalt och räknas in i tjänstgöringsgraden, samtidigt som OB-ersättning inte utgår.

Nu har framgången nått de personliga assistenterna på den privata sidan i Falun. Snart kommer nära 190 anställda (inklusive timvikarier) hos Omsorgscompagniet att få full timlön för sex timmar på natten, men OB-ersättning utgår inte. De timmarna kommer också att räknas in i tjänstgöringsgraden. Det centrala avtalet mellan Kommunal och Vårdföretagarna ger ersättning på omkring 25 kronor i timmen för nattens alla timmar, och de räknas inte in i tjänstgöringsgraden. Detta kommer att gälla även i Falun från och med nattimme sju.

I december 2012 gick omkring 200 personliga assistenter över till Omsorgscompagniet som tog över en del av assistansen i Falun. De fast anställda personliga assistenterna har gått kvar på ett avtal som kommunen tecknat, men den första december i år skulle det sägas upp och ersättas med det centrala avtalet mellan Kommunal och Vårdföretagarna. För vikarierna innebär det lokala avtalet en stor förbättring och för de fast anställda blir den ekonomiska förlusten mindre än den hade kunnat bli.   

Therese Hallström har jobbat som personlig assistent i Falun i 12,5 år. Hon är lättad över det nya jouravtalet:  

– Med det centrala avtalet hade jag gått ner ungefär 40 procent i lön. Då hade jag behövt jobba extra någon annanstans eller behövt ta ett annat jobb. Nu kan jag stanna kvar, och det känns jätteskönt. Och för vikarierna är ju det här en klar förbättring, säger hon.

Enligt de räkneexempel som Kommunal i Falun har gjort innebär detta att de personliga assistenterna får höjda sysselsättningsgrader i storleksordningen 20-30 procent, jämfört med vad det centrala avtalet hade gett. Jesper Gullstrand menar att det nya avtalet är ett steg på vägen mot mer betald arbetstid:  

– Från början ville vi ha fullt betald jour. Det gick inte men det här är ett steg på vägen dit. Vi har en samsyn med arbetsgivaren om problematiken med den låga ersättningen och vi har enats om att stärka de personliga assistenternas yrkesroll och yrkesstolthet, säger han.

Enligt Malin D. Novakovic, VD för Omsorgscompagniet, hänger goda anställningsvillkor för personalen och en hög kvalitet på assistansen ihop. Hon betraktar goda villkor som en konkurrensfördel och hoppas att liknande avtal kan tecknas på andra orter i landet där företaget är verksamt:  

– Vi eftersträvar att vara en bra arbetsgivare, målet är att bli Sveriges bästa. Det här känns som ett steg i rätt riktning. Nöjda medarbetare ger nöjda kunder.

Kommunals Jesper Gullstrand säger att de medlemmar han har talat med är mycket positiva till avtalet. Och förvånade:
   – De har inte vågat tro på att vi skulle lyckas få till ett så bra avtal.