Kollektivavtal har fått en starkare ställning i EU:s nya direktiv för offentlig upphandling. Enligt direktivet är offentliga myndigheter skyldiga att se till att lagar och kollektivavtal respekteras i verksamhet som upphandlas.

Det här har LO-distriktet i Stockholm tagit fasta på. I ett uttalande kräver distriktet att regeringen nu snabbt agerar för att de hårdare kraven vid upphandling införs i Sverige. Direktivet säger inte att det måste vara värdlandets kollektivavtal som ska gälla vilket inte heller alltid är tillåtet att kräva enligt svenska lagen Lex Laval.

Men LO-distriktet kräver att det ska vara svenska kollektivavtal, oavsett vilket land arbetskraften kommer ifrån.