De två avtalen, som berör uppemot 40 000 anställda inom privat äldreomsorg, vård och behandling, löpte ut den 31 oktober. Förhandlingar har pågått under hela oktober och november.

Detta är den sista stora förhandlingen i Kommunals långa avtalsrörelse. Lönekraven är de samma som på andra områden, löneökningar med 1 740 kronor på tre år. Liksom i förra avtalsrörelsen vill Kommunal ha förändringar i jourfrågan.

Andra viktiga frågor för Kommunal är färre delade turer och tryggare anställningar.