Kommunal stämde det privata bolaget som driver en förskola i Skärholmen. Förbundet anser att det saknas saklig grund för uppsägningen.

Eftersom företaget inte kom till arbetsdomstolens muntliga förberedelse meddelade domstolen en så kallad tredskodom, där domstolen ger den närvarande parten rätt, i det här fallet Kommunal och barnskötaren.

De krav som den närvarande parten har godkänns av domstolen under förutsättning att kraven anses skäliga. Vilken den gjorde i detta fall.
Arbetsdomstolen förpliktar bolaget att till barnskötaren betala 150 000 kronor i skadestånd samt att ersätta Kommunals rättegångskostnader på 192 637 kronor.

Företaget har en månad på sig att ansöka om så kallad återvinning. Då tas målet upp till fortsatt behandling och företaget behöver inte betala eventuella skadestånd och ersättningar innan en dom fallit. Om bolaget inte hör av sig i tid så står tredskodomen fast.