– Man kan lika gärna vända på siffran och säga att 78 procent faktiskt vill jobba kvar inom äldreomsorgen om tre år. Och det är bra, säger Caroline Olsson, chef för SKL:s arbetslivssektion.

Samtidigt tycker att hon att Kommunal lyfter viktiga frågor i rapporten, som fick stor uppmärksamhet när den publicerades på onsdagen. De arbetsmiljöproblem som finns vill SKL angripa på två sätt, dels via det systematiska arbetsmiljöarbetet och dels med hjälp av de lokala samverkansavtalen.

– Detta är frågor som man måste jobba med ute på arbetsplatserna.

Vad kan SKL göra?

– SKL:s roll måste vara att stödja kommunerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet och utveckla det och att jobba vidare med samverkansavtal. I dag har ungefär 70 procent av kommunerna samverkansavtal med Kommunal.

Många tycker att bemanningen är otillräcklig, är det inte också en resursfråga?

– Jag tror det ser väldigt olika ut i kommunerna. Men frågor som bemanning måste vi självklart också diskutera, säger Caroline Olsson.

55 procent av medlemmarna i äldreomsorgen tycker att bemanningen är otillräcklig, enligt Kommunals rapport och 27 procent säger att den är så låg att den innebär en risk för de äldre.