Det kommer snart att råda brist på undersköterskor. Det är alla överens om. Trots det stoppas många från att gå en undersköterskeutbildning. För att de redan gått gymnasiet och för att de inte är långtidsarbetslösa. 

 

Hanna Blom är en av dem som hindras från att läsa till undersköterska för att hon är för välutbildad. I artikeln här intill säger hon: ”reglerna fungerar som om yrket skulle vara mindre värt, som att de som går utbildningen bara är sådana som inte kan göra något annat val.”

– Det är en bra analys. Precis så är attityden. På sikt leder den till att allt färre söker vårdutbildningar eftersom människor gör välinformerade val och tittar på vad som är värderat i vårt samhälle. Det kommer att bli en monumental personalbrist. Jag blir förtvivlad och förbannad över att det ska vara så här, säger Annelie Nordström.

Problemet är alltså att vägarna till undersköterska är stängda för en stor grupp människor på grund av att reglerna prioriterar dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Kommunal arbetar för att förändra det:

– Jag har framfört det här till arbetsmarknadsministern, till utbildningsministern, till äldreministern, till finansministern och till SKL i alla samtal jag har. De vet att det är så här, ändå gör de ingenting åt det. Min misstanke är att regeringen inte gör något för de ser att det här finns grund för billig arbetskraft så att de kan sänka lönerna. Även om ingen skulle erkänna det.

Regeringen är inte beredd att ändra reglerna, säger biträdande utbildningsministerns statssekreterare (se artikel intill).