– Den här regeringen är inte beredd att satsa en gång till på dem som redan har en utbildning. Regelverket prioriterar den som står långt ifrån arbetsmarknaden och den som har en kort utbildning. Det har kommunerna att följa så länge de har färre platser än sökande, säger Ulrika Stuart Hamilton, statssekreterare hos biträdande utbildningsminister Maria Arnholm (FP).

Man skulle kunna tro att det bara var att gratulera alla som vill läsa till undersköterska.

”Risk för stor brist i framtiden” och ”tillgången på undersköterskor blir inte tillräcklig. Alltför få väljer att utbilda sig till yrket, skriver SCB och Arbetsförmedlingen i sina prognoser. Ändå är det många som liksom Hanna Blom vägras plats på en utbildning.

Faktum kvarstår att alltför få utbildar sig till undersköterska samtidigt som många som vill stoppas för att de redan gått gymnasiet. Vill regeringen göra något åt det?

– Vi försöker göra allt möjligt åt utbildningssystemet. Men just i det här fallet finns inga sådana tankar. Att satsa pengar för att människor ska kunna gå flera gymnasieutbildningar efter varandra är inget som den här regeringen är beredd att prioritera. Men man kan konstatera att kommunernas dimensionering för antalet platser är för snål, säger Ulrika Stuart Hamilton.