Grafik: Elin Steen

– Först trodde jag inte att det var sant. Det verkar vara ett yrke som man inte ska vilja bli om man kan välja något annat.

24-åriga Hanna Blom har alltid tyckt att det verkar intressant att arbeta inom vården. Hon säger att hon gillar att umgås med gamla och att det är ett bra jobb, även om det kan vara stressigt och är lågbetalt.

Hanna har arbetat som vårdbiträde på ett demensboende i Uppsala under två somrar.

– Gud, det här är ju jättekul och det finns ju jobb! tänkte jag och kom på att jag skulle läsa vidare till undersköterska. Jag tänkte att jag kunde börja nästa termin och bokade tid hos en studievägledare, berättar hon.

Mötet blev inte som Hanna tänkt. Hon berättade att hon sommarjobbat, att det var inom vården hon ville arbeta men att hon visste att det krävdes utbildning för en fast anställning.

– Studievägledaren tyckte att jag skulle bli socionom eller tandsköterska. Hon ansåg helt enkelt att undersköterska var under min kunskapsnivå. Attityden var ”varför bli undersköterska när man kan bli något annat”. Jag blev förvånad och förbannad. Att en studievägledare har den attityden känns jättekonstigt.

Hanna fick också veta att det var svårt att komma in på en undersköterskeutbildning om man redan gått gymnasiet. Reglerna för Yrkesvux säger att personer som står längst ifrån arbetsmarknaden har förtur. Det vill säga att personer som inte har gått gymnasiet går före dem som har gått gymnasiet.

– Jag får inte gå en utbildning där jag vet att jag får jobb och där det kommer att behövas människor i framtiden. Däremot kan jag få studielån för att läsa en kurs som heter ”Happiness” eller ”Meningen med livet” på universitetet vilka knappast leder till ett jobb… Det känns bara så konstigt, säger Hanna Blom.

Hanna har försökt luska fram varje tänkbar väg mot en undersköterskeutbildning, men alla har varit stängda för henne.

I stället för att läsa till undersköterska pluggar Hanna nu litteraturvetenskap på Uppsala universitet. Hon fortsätter att jobba extra på demensboendet där hon trivs. Hon tänker fortsätta så medan hon hoppas att reglerna ändras:

– För det är undersköterska jag vill bli. Jag vill jobba med äldre.

Vägarna till en vårdutbildning

• vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet
Hanna Blom har redan gått gymnasiet och därför är detta inte en väg för henne.
• yrkesvux
Yrkesvux prioriterar dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösa och den som inte har en gymnasieutbildning.
Eftersom Hanna har en gymnasieutbildning och inte är arbetslös är detta inte en väg för henne.
• kommunala vuxenutbildningen
Företräde ges till sökande med kort utbildning. Det beror också på hur många sökande kommunen har till olika utbildningar. Det finns kommuner som öppnar även för dem som redan har en gymnasieutbildning.
I Hannas kommun är det inte aktuellt med platser för personer som har gymnasieutbildning och universitetsstudier.
• yrkeshögskola
Yrkeshögskolorna har påbyggnadsutbildningar för dem som redan har en vårdutbildning.
Eftersom Hanna inte har en vårdutbildning är detta inte en väg för henne.
• yrkesintroduktionsavtalet
Det finns två avtal. Det första gäller dem som redan har en formell vårdutbildning. Det andra gäller ungdomar upp till 25 år som får möjlighet till ett ”prova-på-år”, en arbetslivsintroduktionsutbildning. I den ingår kurser i vård och omsorg, men den ger ingen formell vård- och omsorgsutbildning och i dagsläget finns heller ingen fortsättning efteråt så att man har möjlighet att få det.
Hanna är för det första inte arbetslös, vilket är ett krav. För det andra har hon redan arbetat inom vården, hon behöver en formell utbildning och därför är detta inte en väg för henne.
• validering
Man kan få validera för att visa att man har kunskaper som krävs för att gå en utbildning om formella betyg saknas.
Hanna tillhör inte den gruppen eftersom hon inte prioriteras enligt Yrkesvux antagningskriterier. En arbetsgivare kan köpa en valideringsplats, men väljer då vem de vill ge den till.
• omvårdnadslyftet
Arbetsgivaren kan ge kommunen i uppdrag att ge utbildning till tillsvidare- eller visstidsanställda.
Detta är inte aktuellt i Hannas fall.