Likt regn som forsar som en flod
Och tränger djupt i torr och sprucken jord
Så tränger djupt i människans sinn
De varma orden in.