Färre städtjänster och sämre arbetsvillkor. Det verkar bli resultatet efter att borgerligt styrda Ronneby kommun beslutat sig för att sälja ut städet. Kommunen har bestämt sig för att ”renodla städtjänsterna” vilket betyder färre antal timmar för städningen att utföras på. ISS – som vann upphandlingen – har sagt att en tredjedel av den ursprungliga personalstyrkan på drygt 70 städare kan behöva sägas upp.
  – Jag tror att många tänker att de blir tvungna att tacka ja till att gå över, även om oron finns att man kanske blir avskedad dag två. Det blir som att köpa grisen i säcken, säger Hanni Huusfeldt.
Innan 28 november ska städarna ha bestämt sig för om de går över till ISS eller om de stannar kvar i kommunen (som då inte längre har kvar något städ).

Just nu är förhandlingarna mellan Kommunal och ISS ajournerade, men några av de punkter som är uppe är uppsägningstiden, antalet semesterdagar och lönen. Alla dessa delar är sämre i det privata avtalet än i det kommunala. När det gäller både semester och lön har städarna idag ett förskottssystem, vilket de inte får med det privata avtalet ISS har.
  Hanni Huusfeldt tycker att det är fel:
  – Vi får den sista lönen den 23 december och sedan får vi inte lön från ISS förrän i mitten av februari, och då bara för fjorton dagar. Det kom som en kalldusch för oss alla. Alla började tänka på hur vi skulle klara först julen och sedan alla räkningar under två månader.

Tina Walter är ordförande för Kommunal i Ronneby. Hon berättar att ISS erbjudit sig att betala ut ett förskott på lönen som de anställda sedan har ett år på sig att betala tillbaka. Detsamma gäller semesterdagarna, som de anställda skulle få ta ut i förskott och sedan ha tre år på sig att arbeta in.
  – Vi är ajournerade, så jag vill egentligen inte säga så mycket mer än att vi förstås vill få med så mycket som möjligt för våra medlemmar. Det här är en helt ny kultur i Ronneby, man har aldrig tidigare lagt ut så här stora grejer och vi har varit emot det här från början, i alla förhandlingar.

Om några städare väljer att inte gå över till ISS kommer kommunen att göra omplaceringsutredningar på dem, eftersom det inte längre finns kvar något städ.
  – Eftersom man har upphandlat det städ som fanns är det så det blir. Vi får se över dubbla utbildningar och dubbla kompetenser. Jag vet till exempel att vi har några som är undersköterskor i botten och någon som jobbat i kök innan, säger Tina Walter.