Inför Folkpartiets landsmöte i Västerås 14-17 november har ledningen gjort en omsvängning i frågan om vinster i välfärden. I förra veckan talade partiledare Jan Björklund om att stoppa riskkapitalbolag att verka inom vård och omsorg. Återstår att se om det också blir landsmötets beslut.

Folkpartiets partiprogram ändrades senast 1997, men nu är det alltså dags igen.
  Kollektivavtal är en viktig del av den svenska arbetsmarknadsmodellen, slår partiprogrammet fast. Men samtidigt vill Folkpartiet se till att företag utan kollektivavtal inte ”missgynnas”. Man skriver: ”Staten bör dock utforma sin politik, bland annat när det gäller offentlig upphandling och yrkesutbildningssatsningar, så att företag utan kollektivavtal inte missgynnas.”

Till vissa delar har partistyrelsen gått emot programkommittén som skrivit ihop förslaget till nytt partiprogram. Det handlar bland annat om förslaget att offentlig sektor ska ta ett ökat ansvar för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.
  Programkommittén förordade vad de kallade ”särskilda välfärdsjobb med enklare arbetsuppgifter” inom offentlig sektor. Helt enkelt en modifierad form av plusjobb.
  Partistyrelsen säger dock nej till välfärdsjobben.

Med lägre ingångslöner skulle det bli lättare för den som saknar erfarenhet att få ett första jobb, enligt det nya förslaget till partiprogram. En ökad lönespridning är också önskvärd i Folkpartiets Sverige eftersom det innebär att man premierar kompetens, erfarenhet och ansvarstagande.