KA har begärt ut uppgifter från Skatteverket. De visar att 43 procent av de lönekostnader som Jome Omvårdnad uppgett till Skatteverket täcktes av nystartsbidrag det första halvåret i år. Förra året var det 22 procent.
  Jome Omvårdnad misstänks för att inte utfört alla hemtjänstinsatser. Om det stämmer skulle det kunna betyda att de inte bara lurat kommunen på pengar utan också staten.  Totalt har de fått närmare 700 000 kronor i nystartsbidrag första halvåret i år. Arbetsförmedlingen har än så länge inte kunnat kommentera det.

Jome Omvårdnads nystartsbidrag sticker ut – inget annat hemtjänstföretag i Södertälje har lika stor andel. Det som kommer närmast är Ängla Omsorg med 21 procent. Omtanke i Sverige har inte alls lika många brukare som Ängla Omsorg, men nästan lika stor andel nystartsjobb. Bea´s Omsorg och Assistans, som kommunen nyligen sagt upp avtalet med, kommer på tredje plats.
  Att de här företagen har en mycket stor andel anställda med nystartsbidrag blir tydligt när man jämför med branschens jättar Attendo och Aleris som också driver hemtjänst i Södertälje. Hos dem betalas en obetydlig andel av lönekostnaden med nystartsbidrag.
KA har jämfört Södertälje med Järfälla, en annan kommun i Stockholms län som i fjol lade i stort sett lika stora summor på privat hemtjänst. Och har förhållandevis hög arbetslöshet. Trots det är det inget av hemtjänstföretagen där som får så mycket nystartsbidrag som Södertäljeföretagen.
  – Nystartsbidragen via Arbetsförmedlingen gör att de får minst hälften av lönerna betalda. Vissa av de här företagen har gjort det som en affärsidé. Det ger dem en extremt bra marginal, säger Greger Lilliebladh, verksamhetsstrateg med ansvar för de privata LOV-företagen i Södertälje kommun.

Företrädare för Bea´s Omsorg och Assistans, Omtanke i Sverige samt Ängla Omsorg säger att det inte är något konstigt med att de har mycket nystartsbidrag.
  – I Södertälje finns ett stort antal personer som är arbetslösa och har rätt till nystartsjobb. Däribland sådana som jobbat inom hemtjänst tidigare. Många har bakgrund i andra länder och språkkunskaper som vi behöver, säger Nuri Kino, Omtanke i Sverige.
  Tom Jansson, ombudsman på Kommunal, säger att nystartsbidrag kan vara bra om det leder till att de som varit arbetslösa länge får jobb. Men samtidigt finns risk för att oseriösa arbetsgivare utnyttjar systemet.
  – Vi får rapporter om företag som i princip bara har anställda med nystartsbidrag och inte ger dem fasta anställningar senare. Arbetsförmedlingen borde följa upp vad om händer med anställningarna, säger Tom Jansson.

Bea´s Omsorg och Assistans, Omtanke i Sverige och Ängla Omsorg uppger att de gett flera av de med nystartsbidrag fast anställning.
  – Vi har 120 personal varav 27 är nystart, vissa kommer att gå ut och då övergår de till fasta anställningar. Jag har varit här sedan februari 2012 och vad jag vet är det inga som inte övergått i en tillsvidareanställning, säger Sari Boman, Ängla Omsorg.
De uppgifterna kan inte bekräftas av Kommunal.
  Sari Boman på Ängla Omsorg framhåller att Arbetsförmedlingen ger den här möjligheten:
  – Det ringer undersköterskor som söker jobb och säger att Arbetsförmedlingen erbjuder nystartsjobb. Man kan säga att det är en förmån till företagen.

Jome Omvårdnad kvitterade i fjol ut nära 16,7 miljoner kronor för hemtjänst från Södertälje kommun, Ängla Omsorg nära 15,2 miljoner kronor. Bea´s Omsorg och Assistans fick i fjol 5,8 miljoner och gjorde en vinst på närmare en miljon. Ängla Omsorg gjorde en vinst på 3,2 miljoner kronor. Hur stora vinster Jome Omvårdnad gör är omöjligt att se eftersom de valt en konstruktion med handelsbolag som ger minimal insyn i hur skattepengarna används.
  KA har sökt Jome Omvårdnad men inte fått några kommentarer.

Fotnot: Storleken på hemtjänstföretagen är mätt i utförda timmar september 2013.