Boken ”Stoppa skitlivet” (Premiss förlag) presenterades vid ett seminarium i Stockholm av författarna. Den innehåller omkring 60 förslag på hur villkoren kan förbättras för landets nära 700 000 visstidsanställda.

I förslagslistan finns bland annat uppmaningar till facken att:
  • bli bättre på att organisera visstidsanställda, inhyrda från bemanningsföretag och personer med F-skattsedel som ofta tvingas bli enpersonsföretagare för att få behålla arbetsuppgifterna hos sina nuvarande arbetsgivare.
  • bli bättre på att driva frågor som rör lön, arvoden, arbetsvillkor och social trygghet för visstidsanställda, inhyrda och F-skattare.
  • driv på för ett förbud mot delade turer och rätt till heltid.
  • gör det dyrare för arbetsgivare att ha visstidsanställda och inhyrda jämfört med att ha egna fast anställda.
  • samarbeta och ta ett gemensamt grepp för att driva kraven om tryggare anlitandeformer.
  • var aktivare i debatten och bemöt argument om att det behövs större flexibilitet för att ge unga, kvinnor och invandrare större chans till jobb.

Shadé Jalali och Mats Wingborg har också en rad förslag riktade till politikerna:
  • ändra lagen så att visstidsanställningar inte går att stapla på varandra i det oändliga. Ge visstidsanställda rätt till fast anställning efter två år hos samman arbetsgivare, inräknat alla typer av visstidsanställningar. För inhyrda från ett bemanningsföretag ska tidsgränsen vara tre år.
  • förbjud arbetsgivare att anlita bemanningsföretag i syfte att kringgå återanställningsrätten i lagen om anställningsskydd.
  • förbjud arbetsgivare att anlita inhyrningsföretag för att permanent utföra arbetsuppgifter som kunde ha utförts av egna anställda.
  • stärk skyddet för F-skattare när det gäller exempelvis arbetslöshets- och sjukersättning.
  • skärp kraven för att få F-skattsedel så att dessa inte tillåts för dem som bara har en uppdragsgivare om denne uppdragsgivare kan bevisa att det inte rör sig om att kringgå Lagen om anställningsskydd.
  • inför möjligheten att allmängiltigförklara kollektivavtal, det vill säga upphöj dessa till lag så att även oorganiserade arbetsgivare måste tillämpa dem.

Shadé Jalali och Mats Wingborg har intervjuat fackliga företrädare inom LO, TCO och SACO. Deras erfarenheter och åsikter har satt sin prägel på boken men förslagen till lösningar kommer från författarna.
  En av de intervjuade är Johan Ingelskog, Kommunals enhetschef för arbetsrätt och kollektivavtal. Han stöder många av förslagen i boken.
  – Men inte allmängiltigförklaring av våra kollektivavtal. Vi tror på den nuvarande svenska modellen där vi i facket kämpar för att få så många som möjligt av våra arbetsgivare att följa våra avtal, säger han.
  Kommunal har inte diskuterat förslaget att förbjuda delade turer. Men förbundet vill gärna se en lag om rätt till heltid om inte arbetsgivarna frivilligt går med på att införa denna rätt i kollektivavtalen.
  Johan Ingelskog berättar att Kommunal driver en målmedveten kampanj för att organisera fler visstidsanställda. Förbundet har också sedan ett par år i avtal med Sveriges Kommuner och Landsting en regel om att visstidsanställda, oavsett anställningsform, har rätt till fast anställning efter tre år inom en femårsperiod.
  – Nu vill vi korta den gränsen till två år, säger han.

Vid seminariet där boken presenterades fanns Ylva Johansson, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson och Jenny Petersson, Moderat och suppleant i riksdagens arbetsmarknadsutskott.
  Ylva Johansson är för ändrad lagstiftning för att stoppa missbruket av bemanningsföretag och utnyttjandet av utländsk arbetskraft.
  – Men det viktigaste är att bekämpa arbetslösheten. Den ökar möjligheten att utnyttja visstidsanställda. Detta förskjuter maktbalansen mellan fack och arbetsgivare till arbetsgivarnas fördel. Till detta har regeringen försämrat a-kassan vilket ökat arbetsgivarnas makt ännu mer, säger hon.
  Jenny Petersson kan bara tänka sig en förändring i arbetsmarknadslagstiftningen som rör visstidsanställda.
  – Moderaterna vill utöka möjligheten att provanställa, från sex månader till 12 månader. Det kanske inte ökar tryggheten med ökar flexibiliteten vilket underlättar för fler ungdomar, kvinnor och invandrare att få jobb.