Det nya avtalet löper över 36 månader och ger löneökningar på 6,8 procent. Tarifflönesystemet som arbetsgivarna i Almega vill ha bort påverkas inte. Enda skillnaden mot de medlarbud som Almega sagt nej till tidigare är att formuleringen ”parterna ska se över avtalskonstruktionen” har lagts till, rapporterar Sekotidningen.
  – I och med att vi fick en arbetsgrupp med ett mycket tydligare uppdrag och slipper betala retroaktiva lönehöjningar hamnar kostnaden för avtalet på en förvisso hög men ändå acceptabel nivå, säger Almegas förbundsdirektör Stefan Koskinen i ett pressmeddelande.

Sekos ordförande Janne Rudén kommenterar avtalet så här:
  – Vi har nu fått behålla ett modernt, rättvist och jämställt kollektivavtal för våra medlemmar på detta område.
  Strejken i skärgårdstrafiken varade i en vecka. Kommunal har backat upp Seko under konflikten, med stöduttalanden både från centralt håll och från enskilda sektioner.