KA:s reportrar bevittnade i morse ett omfattande polistillslag vid ett hemtjänstföretag i Södertälje. Tre personer greps varav en av dem är ägaren. Enligt en polis på platsen som vill vara anonym handlar det om ekonomisk brottslighet och kommer att bli stort. I ett pressmeddelande säger polisen i dag att de har gjort ett tillslag och att det är inom ramen för den myndighetsgemensamma insatsen mot grov organiserad brottslighet i Södertälje, som tidigare har avslöjat assistansfusket där 35 personer just nu står åtalade. Polisen vill inte bekräfta att det handlar om ett hemtjänstföretag.
  – Jag kan inte säga mer än det som står i pressmeddelandet att det rör sig om myndighetsgemensamma insatser, säger Lars Byström presstalesman för Länspolisen i Stockholms län.

Men KA har sedan i våras granskat hemtjänsten i Södertälje och har flera säkra källor som vittnar om fusk inom flera hemtjänstföretag i kommunen. Det handlar om biståndsbedömare som har lurats att brukare har behov av hemtjänst, och insatserna har sedan inte utförts.
  För en tid sedan åkte KA en tidig morgon till lokalen som polisen nu gjort tillslag mot. Trots kommunens hårda krav på att nycklar ska låsas in om natten och kvitteras ut på morgonen, så lämnade ingen personal lokalen mellan halv sju och åtta på morgonen. Företaget har ett stort antal brukare, men det fanns inga tecken på att det pågick hemtjänstverksamhet.

Antalet hemtjänsttimmar ökade dramatiskt när Södertälje införde lagen om valfrihet, LOV, i mars 2012. Mellan januari och augusti var ökningen 33 procent. Flera nya hemtjänstföretag hade etablerat sig och snabbt blivit stora, och fick särskilt brukare i några stadsdelar. I Ronna ökade antalet brukare över 65 år från 79 stycken i januari till 206 stycken i augusti. I dag har kommunen avtal med 17 privata hemtjänstföretag som står för 60 procent av marknaden.
  I oktober 2012 beviljade kommunen närmare dubbelt så många timmar som Huddinge kommun, med ungefär lika många invånare över 65 år. Södertäljes brukare var också betydligt yngre än i övriga Stockholms län och hade fler timmar per brukare. Förra året betalade kommunen ut drygt 105 miljoner kronor till privata hemtjänstutförare. I oktober i år hade den siffran redan överstigits.

Enligt källor på plats har minst tre personer gripits och en mängd material omhändertagits.
  Insatsen kommer att fortgå under dagen.
  – Och det är inte säkert att den är slut vid dagens slut, säger Lars Byström.