På tisdagsmorgonen slog polisen till mot ett av Södertäljes största hemtjänstföretag. I nuläget är nio personer gripna misstänkta för ekonomisk brottslighet. Södertäljes socialdirektör Gilda Johansson har under en tid känt till att det har pågått en polisutredning och att det skulle bli ett tillslag. Från och med tisdagen har kommunen sagt upp avtalet med företaget. Under förmiddagen har kommunen ringt runt till brukare för att säkerställa att alla som behöver hjälp får det.
  – Vi har under förmiddagen ringt runt till brukare och även åkt ut till personer, så vi har uppsökande verksamhet i dag. Många är väldigt arga på den som ringer, säger Gilda Johansson.

När Södertälje införde LOV i mars 2012 skenade kostnaderna för hemtjänsten iväg. I våras tog kommunen in utomstående biståndsbedömare som fick göra ombedömningar av 150 fall. Nästan alla fick sina insatser nedsatta. Kommunen har tidigare sagt att ökningen berodde dels på ett dolt behov av hemtjänst, men också på att det kom in så många ansökningar när LOV infördes att biståndsbedömarna inte hann med att göra ordentliga utredningar. Men nu erkänner Gilda Johansson att de har misstänkt fusk.
  – Vi har naturligtvis misstänkt att det har pågått oegentligheter. Man kan väl säga att man har lurat biståndsbedömarna, säger Gilda Johansson.

Enligt KA:s källor så har biståndsbedömare lurats att utdöma hemtjänst till personer som inte har haft rätt till det, och därmed har företaget inte utfört den hemtjänst som de har fått pengar från kommunen för att utföra. Gilda Johansson delar den bilden.
  Tror du att det pågår liknande fusk i fler företag i kommunen?
  – Det kan vara så, ja.
  Nu ska kommunen hyra in ett antal biståndsbedömare som ska gå igenom alla beslut och göra hembesök för att se om det kan finnas fusk inom fler företag.
  – Vi kommer att gå igenom de flesta beslut ett antal månader tillbaka och rikta in oss på de där det har gått kanske från 50 till 100 timmar. Vi kommer att börja med de som har många timmar.

Nu ska alla företag i kommunen alltså granskas noga för att upptäcka om det fuskas på fler håll och om det finns fler biståndsbeslut som har kommit till genom fusk. Kommunen kommer också omfördela resurser och satsa mer på uppföljning av företagen. 
  Tror du att det kan bli aktuellt att häva avtalet med fler företag?
  – Om det är så att vi upptäcker det som vi har upptäckt här, så kan det ju bli så, absolut.