Rapporten från Katalys innehåller ett detaljerat förslag till nytt skattesystem. Författarna Daniel Suhonen, Dany Kessel och Daniel Johansson vill höja skattekvoten till 51 procent av BNP, jämfört med dagens 44 procent. Reformerna ska frigöra 266 miljarder kronor per år som bland annat ska användas till 110 000 nya jobb i välfärden.

Katalys är en oberoende tankesmedja som startats av fackförbunden inom 6F,  det vill säga Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och SEKO.