Bakgrunden är denna: 2005 beslutade Socialstyrelsen att minst en person i ambulansen ska vara utbildad sjuksköterska. Tidigare hade det kunnat vara två sjukvårdare i bilen.
  Men nu går alltså landstinget i Västernorrland ännu längre och kräver att båda två ska vara utbildade sjuksköterskor.
  Gert Thelin är besviken.
  – Nu känns det inte roligt att gå till jobbet längre. Vad ska vi lägga ner energi för, som vi gjort i alla år, när vi ändå måste sluta?
  Han berättar att han vikarierat på andra landsting där han tas emot med öppna armar. Och han undrar hur Västernorrlands landsting ska få tag på sjuksköterskor.
  – Redan tar man in sköterskeelever eftersom man inte får tag på folk.

Ansvarig politiker är Jacomina Beertema (M), som är ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon ser inga rekryteringsproblem.
  – Nej, jag tror inte att det är några problem att rekrytera till ambulanssjukvården, säger hon.
  Vad säger du till en ambulanssjukvårdare som har jobbat i många år och nu hotas av omplacering?
  – Man har arbetat i en organisation som totalt har ändrat inriktning. Tidigare var ambulans inte sjukvård, det var bara transport. Numer är det sjukvårdsverksamhet. Därav kraven på kompetens.
  Det argumentet ger inte Gert Thelin mycket för.
  – Vi sätter nålar och gör nästan allt som en sjuksköterska gör. Vi jobbar ju i team. Det enda som vi inte får göra är att ge läkemedel.
  För Gert och hans kolleger – sammanlagt handlar det om 27 ambulanssjukvårdare som nu berörs – kan det bli aktuellt med arbete inom det som kallas landstingsservice.
  – Ingen blir av med sin anställning, säger Jacomina Beertema. Man kan tänka sig något som kanske har med skötsel av bilar att göra.

Hon menar att det hela handlar om mjuk utfasning och hänvisar till att sjukvårdarna under lång tid har givits möjlighet att vidareutbilda sig till sjuksköterskor.
  Från och med september 2015 är det tänkt att alla sjukvårdare ska bort från ambulanserna i Västernorrlands landsting.