Varför satsar ni på det här?
  – Eskilstuna kommun jobbar aktivt för att bli en ekologiskt hållbar kommun. Sedan känner vi ett stort engagemang från medarbetarna för att höja statusen på de offentliga måltiderna som serveras. Då vill vi lyfta det engagemanget och arbeta vidare.

 Magnus Johansson (MP), kommunalråd i Eskilstuna.Magnus Johansson.

Era kök och kaféer ska certifieras med ett Kravmärke, som är den lägsta nivån (se faktaruta nedan). Hur tänker ni kring det?
  – I en första vända så kommer alla enheter att bli certifierade. Sedan ska varje enhet jobba vidare självständigt för att komma till nästa nivå. Lusten och yrkesskickligheten får styra utvecklingen.

Du pratar om ett stort engagemang bland personalen, hur märks det?
  – För några månader sedan tog några kockar på våra förskolor fram en särskild Eskilstunarätt, med fokus på hållbarhet. Det finns en otrolig kreativitet och en stolthet som växer snabbt. Magprogrammen i tv, alla kokböcker och regeringens satsning på Matlandet Sverige har inneburit en ökad status för de som jobbar i våra kök. Maten behöver inte blir så mycket dyrare med Kravmärkning, men jag tror att lönekostnaderna kan öka framöver.

Så kökspersonalen i Eskilstuna kan räkna med löneförhöjningar?
  – Jag tror att det kommer att komma sådana propåer, kanske från fackligt håll. Med all rätt. Lärarna vill ha 10 000 mer i månaden, men det är de som jobbar i våra kök som ser till att våra elever orkar med lektionerna och att våra äldre mår bra.

Kravcertifiering

Restauranger och kök kan certifieras med ett, två eller tre Kravmärken, beroende på ambitionsnivå:
• För ett Kravmärke krävs att restaurangen använder minst 25 procent eller 15 Kravgodkända livsmedel.
• För två Kravmärken krävs minst 50 procent Kravgodkända livsmedel.
• För tre Kravmärken krävs minst 90 procent Kravgodkända livsmedel.