Nazismens ondska upphör inte att fascinera. Och en av de mest oförståeliga gestalterna i det nazistiska persongalleriet är och förblir propagandaminister Joseph Goebbels fru Magda. Hon var sin make trogen ända in i självmordet, men det märkligaste och kusligaste var att hon beslutade sig för att också ta med sig sina sex barn in i döden. Hon mördade dem.

Författaren Maria Wölner-Hanssen är till vardags gynekolog och debuterar nu med en biografi om Magda Goebbels.
  Wölner-Hanssens föresatser är två: Hon vill veta varför Magda blev nazist och varför hon dödade sina barn. Enkelt och rakt. Den svåraste frågan att svara på blir, märkligt nog, den första. Goebbels hade, innan hon blev tillsammans med Joseph, en relation med en sionistisk jude och författaren upptäcker hos Magda ingenting av det rabiata som vi känner hos Joseph Goebbels.
  Det blir mer intressant – och mer fruktansvärt – när hon ger sig på att försöka svara på frågan varför barnen nödvändigtvis skulle dö. En förklaring var att Magda var troende buddist, hon trodde helt frankt på själavandringens löfte om att hon skulle få möta sina barn efter döden. En annan förklaring är att omvärldens dom skulle bli alltför hård, också för barnen.

Det är alltså en intresseväckande bok Maria Wölner-Hanssen har skrivit. Tyvärr tycker jag att den störs lite av en ibland onödigt krånglig och teoretisk språkdräkt. Hennes bok lutar sig också tungt på en annan biografi, en tysk bok av Otto Meissner från 1978. Ibland när inte källan anges lär man sig till slut att det är Meissners bok hon menar. Det är förstås svårt att veta vad Magda Goebbels sa och tyckte och tänkte. Hon skrev själv ingen dagbok, så en biografi måste helt enkelt stödja sig på andrahandskällor.
  Även om de här invändningarna till dels skymmer sikten går det inte att komma ifrån att Wölner-Hanssen skrivit en läsvärd och viktig bok om en fascinerande och kuslig människa.