Av landets 290 kommuner erbjuder i dag nånstans mellan hälften och två tredjedelar av kommunerna detta. Att det inte går att säga exakt beror på att Skolverket får in siffrorna över 2013 först nästa år.
  Men för första gången har kommunerna kunnat ansöka om stimulansbidrag för barnomsorg på obekväm tid. 162 kommuner har ansökt för i år. Men alla 42 nya ”nattiskommuner” har ännu inte kommit i gång med någon verksamhet.
  – Vi kommer att begära återkrav hos de kommuner som inte använder pengarna till detta, säger Mikael Ärnhage, undervisningsråd på Skolverket.

För att komplicera bilden ytterligare så finns det 31 kommuner som erbjöd verksamhet förra året, men som inte ansökt om stimulansbidraget.
  KA har varit i kontakt med några av dem, och dessa meddelar att de fortfarande har verksamhet men missat att söka bidraget.
  Å andra sidan har ingen av de kommuner vi varit i kontakt med, som har ansökt, men inte haft verksamhet tidigare, kommit i gång ännu. Därför är ökningen, om det ens är en ökning, förmodligen ganska liten. Men om man jämför med för några år sen, så finns det i dag barnomsorg på obekväm tid i betydligt fler kommuner.
  Och flera ligger i startgroparna för verksamhet nästa år.

Bidraget, som betalas ut till både kommunal och enskild barnomsorg, är inte särskilt stort, vilket regeringen fick mycket kritik för när det infördes.
  Årets 15,5 miljoner kronor räcker till 3 509 kronor per barn, fördelat på alla de 4 246 barn som kommunerna ansökt om platser för.
  – De här pengarna kommer förmodligen inte att täcka kostnaderna för barnomsorg på obekväm tid, men de kan användas till lokalkostnader till exempel, säger Skolverkets Mikael Ärnhage.

Malmö är den kommun som ansökt om och fått mest pengar av alla. För sina knappt 300 platser får Malmö en dryg miljon kronor av Skolverket. Men i förhållandet till sin folkmängd har Fagersta fått mest pengar.
  Oxelösund har allra flest platser i relation till folkmängden, men sökte aldrig stimulansbidraget för 2013.
  Efter nyår finns en ny chans. Kommunerna kan fram till den 15 februari ansöka för 2014. Sammanlagt finns 30 miljoner kronor att fördela nästa år.

Mest stimulansbidrag

Dessa kommuner har ansökt om och fått mest pengar. Samtliga dessa hade verksamhet också förra året.
1. Malmö, 296 platser
2. Norrköping, 165 platser
3. Stockholm, 136 platser
4. Luleå, 128 platser
5. Göteborg, 120 platser
6. Örebro, 85 platser
7. Kalmar, 81 platser
8. Trelleborg, 75 platser
9. Västerås, 72 platser
10. Avesta, 72 platser

Vad säger lagen 

Å ena sidan står det:
”Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger.”
Men å andra sidan står det:
”Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.”

Vad tycker Kommunal? 

Kommunal har på senare år flera gånger fört fram krav om ”nattis”.
Förbundet tycker att skollagen behöver skärpas för att få alla kommuner att öppna barnomsorg på kvällar, nätter och helger.