En stark fackföreningsrörelses kamp har bidragit till det vi uppnått i Sverige. Fria fackföreningar är nödvändiga för att kunna försvara arbetarnas intressen och demokratiska rättigheter överallt i världen.
  I Iran är oberoende fackföreningar förbjudna. Yttrandefrihet och grundläggande mänskliga rättigheter saknas. Ytterst är det Islamiska Väktarrådet och ledaren Ayatollah Khamenei som styr. Iran fick en ny president för drygt två månader sedan, men någon amnesti för politiska fångar eller ett stopp för avrättningarna har inte ägt rum sedan Rouhani tillträdde. Mer än 200 människor har i stället avrättats under Rouhanis korta tid som president.

De iranska arbetarnas villkor är mycket svåra. Arbetslösheten är över 20 procent och temporära anställningar är det vanliga. Rättslösheten är fullständig och arbetare får vänta på sina löner i månader i den ekonomiska krisen förorsakad av mullornas vanstyre och omvärldens sanktioner.
  Arbetarnas strejker har mötts med våld, avskedanden och fängslanden. Under bussförarstrejken i Teheran 2006 arresterades och förhördes flera hundra arbetarfamiljer. Alla styrelsemedlemmar för det halvillegala facket kastades i fängelse och kassören Reza Shahabi är delvis förlamad till följd av misshandel och tortyr och kan bara röra sig med hjälp av sina cellkamrater.
  En internationell kampanj bidrog till att de flesta bussförarna frigavs efter några år. En förnyad internationell kampanj är vad som behövs för att tvinga regimen att frige Shahabi och alla andra arbetaraktivister. Deras hälsotillstånd är mycket dåligt och de förvägras behandling och vård utanför fängelset. Alla kommer troligen inte att klara påfrestningarna under de fängelseår de har kvar.

Kommunal uttalade på senaste kongressen sitt stöd för arbetarkampen i Iran och krävde de fängslade arbetarnas frigivande. Vi skulle kunna gå vidare med att besluta om hedersmedlemskap för bussföraren Reza Shahabi och uppmana övriga fackföreningar att engagera sig för sina yrkesbröder i Iran på samma sätt. LO har också uttalat sitt stöd för kravet på frigivande, men skulle kunna göra mycket mer om man hade alla förbunden bakom sig. LO borde driva frågan om ett ultimatum till Islamiska Republiken Iran inom ILO.