– Vi har en bra arbetsledare i vår kyrkoherde Harald Cohén. Han ger alla väldigt stort eget ansvar. Dessutom är vi inte rädda för att hjälpa varandra utanför vårt eget område vilket gör oss till ett bra team, säger Patrik Ellström, kyrkogårdsvaktmästare till KA.
  Han har arbetat i Nor-Segerstads församling i 23 år. Hans vaktmästarkollega har arbetat i 20 år.
  – Många har varit här väldigt länge vilket är ett kvitto på att alla trivs. Här finns en bra syn på personal- och miljöfrågor. Vi är som ett arbetslag allihop, vi på kyrkogården, de i barnverksamheten och de i församlingsverksamheten, säger Patrik Ellström.

Kyrkoherden själv, Harald Cohén, säger att fördelen med att vara en liten församling är just att alla ser varandra och kan hjälpas åt, trots att man har olika uppdrag.
  – En av de viktigaste erfarenheterna jag bär med mig är att allt hänger ihop! Oavsett om det handlar om jämställdhet eller arbetsmiljö så är det pusselbitar i en större helhet. I slutändan gör vi allt för att kunna fokusera på vår verksamhet och för att vi ska trivas på arbetsplatsen, säger Harald Cohén i ett pressmeddelande.
  Nor-Segerstads församling får priset för att de har visat att en bra personalpolitik och god arbetsmiljö är möjligt även med mindre resurser. I motiveringen nämns också församlingens arbete med jämställdhet och miljöfrågor.

Prissumman är 30 000 kronor. Priset delas ut till arbetsgivare som ”hanterar de mänskliga resurserna bra och trovärdigt i förhållande till arbetsrättslig lagstiftning och avtal, kyrkoordningen, lära och värderingar i kyrkans uppdrag och som bedriver och arbetar i enlighet med en god personalpolitik. Utvecklingsområden som särskilt vägs in vid bedömningen är organisation, arbetsmiljö, personalvård, aktiv medvetenhet i miljöarbetet och energibesparing.”
  Nomineringarna skickas in av anställda, förtroendevalda eller fackliga representanter. Juryn har bestått av personer från fackföreningsrörelsen, arbetsgivarorganisationer samt fackkunniga inom arbets- och miljömedicin.
  Bakom priset står Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.