Just nu jämförs kvinnors och mäns arbetsmiljö i femtio kommuner runt om i landet. I Stockholms län har Arbetsmiljö­verket besökt 12 av 26 kommuner. I samtliga fall ställs krav för bättre arbetsmiljö i hemtjänsten. Hittills är det bara Sundbyberg som hotas av vite. Men på Arbetsmiljöverket utesluter Marianne von Döbeln inte att det blir fler.
  – Det är många brister. Arbetsbelastningen är hög. Det saknas riskbedömningar som är värda namnet, säger Marianne von Döbeln.
  Hon slår fast att det är så i samtliga kommuner. Och att det inte finns kunskaper att göra riskbedömningar eller upprätta handlingsplaner för hur hemtjänstpersonalen ska undvika risker hemma hos brukarna.

Hittills har Arbetsmiljöverkets inspektioner visat att kvinnorna i hemtjänsten har både högre krav och högre arbetsbelastning än männen på tekniska förvaltningar. Samtidigt har kvinnorna sämre materiella resurser och svårare att få arbetskläder. Cheferna på kvinnodominerade arbetsplatser har fler underställda än på mansdominerade. Betydligt färre kvinnor än män tror att de ska orka arbeta kvar i yrket till pension.

Kvinnors sjukfrånvaro

Kvinnor har större sjukfrånvaro än män. Kvinnor slutar också att arbeta tidigare. Regeringen har därför gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att synliggöra kvinnors arbetsförhållanden. Därför inspekteras kommunernas hemtjänst och tekniska förvaltningar.