Med en tvingande lag om valfrihet (!) skulle makten över hemtjänsten hamna hos de gamla, försäkrade äldreminister Maria Larsson (KD) trosvisst och hotade med tvångslag om inte alla kommuner anslöt sig. Men priset har blivit högt. För många kommuner har kostnaderna exploderat. För de gamla har valen varit osäkra, de får inte alltid tid de betalar för, och omvårdnaden blir lidande, då företagen för att spara hellre anställer lågutbildade och oerfarna än kunnig personal. KA:s granskning visar att vart tredje hemtjänstföretag tar in personer med arbetstillstånd och ofta slarvar med eller struntar i att betala enligt villkor.  De sämre arbetsvillkoren drabbar också övriga anställda. Lönen kan sjunka många tusenlappar, när kunderna försvinner, de kommunala ersättningarna inte räcker, eller kommunen lämnar över till privata utförare. Rubriker i KA som ”Prisbelönt hemtjänst – nu nära konkurs”, ”Usel kontroll av privat hemtjänst”, ”Allt sämre villkor i LOV-hemtjänst”, ”Hemtjänst struntar i Lex Sarah”,  ”Anställda förlorar när hemtjänsten växer” och ”Företagsexplosion påverkar arbetsvillkoren” talar sitt tydliga språk.

Enbart i Stockholm har antalet hemtjänstföretag mer än fyrdubblats, en ökning med 334 procent, på tio år. Samtidigt har otryggheten för kommunalarna ökat – och endast 42 procent av företagen har kollektivavtal. Det kan betyda stora lönesänkningar, sämre trygghet och en ännu lägre pension för dem som jobbar. För i detta finns ingen valfrihet, att leta jobb på LOV-marknaden har inte gjort de anställda friare, rikare och tryggare. Det finns jättebra arbetsgivare, men de dåliga är alltför många.
  För 12 år sen utkom Barbara Ehrenreichs reportage Barskrapad, om arbetande fattiga i USA:  Vårdbiträden, städare, affärsbiträden och servitriser, vars villkor var ett resultat av marknadskrafternas fria spel i ett amerikanskt klassamhälle, där de tvingades ha två jobb för att överleva. Det är ruggigt att inse: Nu är vi där! Och Moderaterna har just med sitt ja till tvingande LOV bestämt att så vill de att Sverige ska utvecklas.

PS. I mitten av januari blir en utredning från SKL om LOV:s framtid klar. Kommer ansvarige Greger Bengtsson ställa sig även i de anställdas skor när han sätter ihop sina förslag? DS