– Jag hoppas att vi blir klara någon gång under november, säger Vårdföretagarnas förhandlingschef Johan Mann.
  Avtalen, som berör uppemot 40 000 anställda inom privat äldreomsorg, vård och behandling, löpte ut den 31 oktober. Förhandlingar har pågått under hela oktober. Parterna håller just nu på att boka in nya träffar.
  Kan det bli klart den här veckan(innan den 9 november)?
  – Nej det tror jag inte, säger Kommunals ombudsman Liza di Paolo Sandberg.
  När kan Kommunals avtalsdelegation bli inkallad igen?
  – Vi har lite svårt att bedöma det just nu. Vi jobbar vidare med de frågor vi diskuterat tidigare med delegationen.

Detta är det sista stora avtalet i Kommunals långa avtalsrörelse. Lönekraven är de samma som på andra områden, löneökningar med 1 740 kronor per år.
  Liksom i förra avtalsrörelsen vill Kommunal ha förändringar i jourfrågan men avtalskravet är ganska ospecificerat: all tid på jobbet ska räknas som ordinarie arbetstid.
  Andra viktiga frågor för Kommunal är färre delade turer och tryggare anställningar.