Sammanlagt arbetade 37 personer med hemtjänst på företaget Beas omsorg och assistans. När Södertälje kommuns hemtjänstavtal med dem upphör idag 6 november riskerar många av dem att bli arbetslösa. Raili Kurkisuo på Kommunals sektion i Södertälje tror att en del av dem kan ha svårt att hitta nya arbeten.
  – Många har dålig utbildning och talar dålig svenska då är det svårt. Men en del kan få arbete på Södertälje kommun. De som är utbildade undersköterskor kommer ha en möjlighet att få timanställningar av dem, säger hon.

Företagets avtal sades upp eftersom de bröt mot reglerna för hemtjänsten i Södertälje genom att ha personal som bara tog hand om sina egna anhöriga. För dem kommer chanserna att få arbete hos kommunen vara små.
  – Jag vet ännu inte hur många av personalen som var anhöriganställda, men de kommer inte att erbjudas tjänster. Det är vad jag har hört nu.
  Vad gör ni från Kommunal för dem?
  – Jag kommer att ringa upp dem som är medlemmar under dagen och hjälpa dem få ut sina uppsägningslöner. De flesta kommer att ha en uppsägningstid på en månad. Det handlar om hur länge de arbetat.
  Hur många medlemmar rör det sig om?
  – Det finns ett tiotal medlemmar, men sedan vet jag inte vilka av dem som arbetar med hemtjänst och vilka som arbetar med assistans. Assistenterna har kvar sina arbeten eftersom Beas omsorg och assistans har assistansavtalet kvar. Det är bara de som arbetar med hemtjänst som blir uppsagda, säger Raili Kurkisuo.

KA har pratat med en av de hemtjänstanställda. Hon började söka jobb redan i förra veckan när uppsägningen av avtalet blev känd.
  – Men jag har inte fått något än. Jag hoppas, säger kvinnan som vill vara anonym.