– Det går åt rätt håll, men det är långt kvar till att svensk fackföreningsrörelse är en feministisk rörelse.
  Så sammanfattade LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson läget vid en presentation av rapporten ”Jämställd representation 2013”. Rapportförfattaren och statsvetaren Emil Johansson har räknat hur många kvinnor respektive män som finns i de olika LO-förbunden och på LO centralt.

När det gäller Kommunal är de flesta siffror relativt positiva, men läget är dock inte helt jämställt. I Kommunals förbundsstyrelse är exempelvis 72 procent kvinnor och vid den senaste kongressen 66 procent av ombuden kvinnor. Det ska jämföras med hur många kvinnor som är med i Kommunal i stort: 80 procent. Det finns alltså en kvinnlig underrepresentation.
  Och extra tydligt blir detta när man ser på förhandlingsdelegationerna. I Kommunals avtalsdelegationer är endast 53 procent kvinnor. Dock har Kommunal en kvinnlig avtalssekreterare, Lenita Granlund.
  Utredaren Emil Johansson säger så här om siffrorna:
  – Det finns en strukturell underrepresentation av kvinnor i hela samhället där LO är en del. Men det undantar inte LO från att göra något, snarare tvärtom: Man måste jobba ännu mer aktivt.

Han har också undersökt hur vanligt det är att man under 2011 har besökt ett fackligt möte. Där visar siffrorna att över 40 procent av männen besökt ett sådant möte, mot bara 25 procent av kvinnorna.
  – De kvinnor som inte har besökt ett möte säger att de inte gjort det på grund av tidsbrist, medan männen å sin sida säger att deras orsak är bristande intresse.
  Något som fick panelrepresentanten Lina Thomsgård, ledare för organisationen Rättviseförmedlingen, att komma med ett konkret förslag:
  – Se till att det finns nån som passar ungarna på de fackliga mötena!