Det sägs att vi lever mellan två nätter:

Den första innan vi finns till
Den andra efter vi funnits till

Däremellan badar vi ett kort ögonblick i ljus!

Alltför kort