Varför kvinnor har fler sjukpenningdagar än män och varför deras sjukskrivningar ökar efter att de blivit föräldrar, står i fokus för en ny studie från Försäkringskassan. Studien är beställd av regeringen för att öka kunskaperna inom området, som socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) på ett seminarium på tisdagen sade sig vara ”besatt av”.

 Ulf Kristersson.Ulf Kristersson.

Samtidigt som slutsatsen efter att studien presenterats och seminariet var avklarat var att det behövs mer kunskap, är det inga okända slutsatser som presenteras.
  Det visar sig att kort utbildning och lägre lön ger större risk för sjukskrivning. En tredjedel av alla kvinnor på arbetsmarknaden arbetar inom kommun eller landsting där risken att bli sjukskriven är högre än inom alla andra sektorer. Män anställda inom landstinget löper också en större risk för sjukskrivning.
  Det handlar om yrken inom vård, skola och omsorg. Vård- och omsorgspersonal, barnskötare, förskollärare och sjuksköterskor.  Här poängterar Försäkringskassan att den ökade sjukfrånvaron troligen har att göra med de stora nedskärningarna med minskade resurser under 1990-talet.
  Personer utan yrkesutbildning har också en ökad risk för sjukskrivning.

En annan faktor som påverkar kvinnors sjukskrivningstal är föräldraskapet.
  Även om kvinnor redan sex år innan de får sitt första barn har fler sjukpenningdagar än män ökar skillnaden två år efter att kvinnan fått sitt andra barn.
  Kvinnor som arbetar mer än sin man (det vill säga har högre utbildning/yrke samt högre inkomst) och som har delat ansvar i hemmet löper en särskilt ökad risk.
  Risken ökar också för samtliga kvinnor som tar huvudansvaret i hemmet, även om den är väldigt liten om mannen har ett ”bättre” läge på arbetsmarknaden.
  – Slutsatsen blir att skillnaderna mellan män och kvinnor är tydlig redan innan graviditeten. Att skillnaden kvarstår efter första barnet och att den ökar betydligt efter andra barnet, säger Laura Hartman, analyschef på Försäkringskassan.

Vad socialförsäkringsministern tänker göra med kunskapen om kvinnors sjukskrivningar är dock oklart”.
  På KA:s fråga svarar Ulf Kristersson att han inte tror att förändringar i föräldraförsäkringen är den ultimata lösningen. Vad gäller satsningar på bättre arbetsmiljö inom offentlig sektor vars yrken uppenbart är överrepresenterade vad gäller sjuktal, blir svaret att han har en ”nyfikenhet” kring frågan.
  Inget mer konkret?
  – Nej, inget mer konkret, säger Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister.