En tredjedel av alla kvinnor på arbetsmarknaden arbetar inom kommun eller landsting där risken att bli sjukskriven är högre än inom alla andra sektorer. Män anställda inom landstinget löper också en större risk för sjukskrivning.
  Varför är det så, Laura Hartman, analyschef på Försäkringskassan?
  – Det handlar naturligtvis om selektionen in i yrken och om beteendet när man väl är där. Det är ett samspel mellan villkor i arbetet, villkoren utanför arbetet och det egna förhållningssättet,
  Det är främst inom offentlig sektor de höga sjuktalen finns – är det inte då till stor del ett arbetsmiljöproblem?
  – Det är inte så entydigt fel i arbetsmiljön i de här yrkena. Det handlar också om vilka kvinnor och män som hamnar i de här yrkena. Man kan ha en annan inställning till sjukskrivning, en annan inställning som handlar om när man tar till sjukskrivning.
  Menar du att de sjukskriver sig lättare?
– Det är en koppling jag inte kan utesluta. Det handlar delvis om ekonomiska incitament. Kvinnorna har generellt lägre inkomst och har mindre att förlora på att sjukskriva sig. Alla har en nivå för hur illa man måste må för att inte gå till jobbet. Den påverkas av olika faktorer. Inledningsvis är det ditt val. Det kan skilja beroende på hur roligt du tycker att det är på jobbet, hur viktigt du tycker jobbet är, hur mycket du har att göra hemma, du kanske vill spara på krafterna.
  Så det är individens eget fel?
  – Det är jättesvårt att säga. Men det är inte bara individens fel. Arbetsgivaren påverkar, läkarkåren påverkar, Försäkringskassan påverkar och maken kanske påverkar…

Laura Hartman är analyschef på Försäkringskassan. Hon är nationalekonom och har tidigare varit knuten till Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.