Jonas Sjöstedt (V).Jonas Sjöstedt.

Heltid och fasta tjänster är vanligare i kommunal verksamhet än i privat. Det hävdar Vänstern som har tagit fram siffror för hemtjänst, äldreboende, personlig assistans och gymnasieskolor.
  Till exempel är andelen heltidsanställda 60 procent inom hemtjänst och personlig assistans som drivs av kommunen. För privat verksamhet är motsvarande siffra 46,8 procent. Heltidstjänster är också vanligare i hälso- och sjukvård, förskolor och gymnasieskolor som drivs i offentlig regi. Jämfört med privat verksamhet är det tio procentenheter fler som har heltid om verksamheten drivs offentlig.

Skillnader finns även när det gäller fasta jobb. Av de som arbetar i kommunal gymnasieskola är det 87,9 procent som är fast anställda, motsvarande siffra för privatanställda är 77,2. Skillnaden gäller även anställda på vård- och omsorgsboenden och hemtjänst samt personlig assistans. Även om den inte är lika stor.
   – De privatanställda har sämre villkor och det berör framför allt kvinnor, säger Vänsterns Jonas Sjöstedt till Dagens Nyheter.
  Han befarar att otrygga anställningar gör att färre slår larm om missförhållanden i verksamheten. Skälet är att man riskerar att förlora jobbet.

I Dagens Nyheter bemöter Inga-Kari Fryklund på arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna Vänsterns rapport:
  – Det finns väldigt många små nystartade företag inom vård och omsorg. I början får du kanske bara en eller två kunder. Då börjar du ofta med deltider och kan inte tillsvidareanställa innan du är säker på om du har pengar till det.