I fredags kunde KA berätta att hemtjänstföretaget Bea`s omsorg och assistans i Södertälje har fortsatt att ha anhöriganställda, trots att kommunen förbjöd det i våras. De ska också ha brutit mot arbetstidslagen och inte låtit personalen få den veckovila och dygnsvila som krävs. Kommunen har därför sagt upp avtalet med Bea`s omsorg och assistans från och med den 6 november. Behica Sliwo är vd för Bea`s omsorg och assistans och medger att de har fortsatt med anhöriganställningar.
  – Ja, det stämmer. Jag gjorde det bästa för brukaren. Brukaren valde det som de ville och jag ansåg att brukaren är ändå det viktigaste, att hon ska få det som hon vill i de sista månader eller dagar eller åren som hon har att leva, säger Behica Sliwo.

Hon har viss förståelse för att kommunen häver avtalet när de har brutit mot reglerna, men tycker samtidigt att det var för hårt att förbjuda anhöriganställningar, och menar att brukare och personal har varit nöjda med hur det har funkat. Att personalen har jobbat för mycket stämmer inte, menar hon.
  – Det var inte så att de jobbade från sju på morgonen till 22 på kvällen. De har haft brutna scheman men de flesta så bor nära sina anhöriga. Personalen har självklart velat ha det så, annars hade jag aldrig schemalagt det så, säger Behica Sliwo.
  Vad händer med personalen nu?
  – Ja, det får du faktiskt fråga kommunen, det har jag frågat också, men de säger att det ligger på mitt bord. Men jag ska försöka göra det bästa av situationen, de får ju naturligtvis lön under uppsägning.
  Bea`s omsorg och assistans får fortfarande bedriva assistansverksamhet.