Öppet brev till Stockholms skolborgarråd. Bästa Lotta Edholm, gissar att du såg eller har hört om Uppdrag Granskning som sändes på SVT i onsdags. Det handlade om friskolor som gör skillnad mellan barn och barn. Som väljer bort de elever som inte är lönsamma. Risken är stor att även förskolor i Stockholm gör detta eftersom de idag kan tillämpa sina egna köregler. Eller vad tror du, kan vi vara säkra på att inga barn blir bortvalda också i förskolan?

Ett sätt att minska den risken vore att införa en gemensam kö med gemensamma köregler. Vi i Socialdemokraterna har drivit den frågan och stadens revisorer har föreslagit detta men ni i alliansen har sagt nej. Enligt nästa års budget ska ni införa något du kallar för ”gemensam kö” men som i själva verket handlar om en gemensam ingång, en uppsamlingsplats, där alla förskolor samlas på ett ställe. De enskilda förskolor som vill ska även i fortsättningen kunna ha sina egna regler. Vi förstår inte varför.

Borde inte vi gå samma väg som andra kommuner i länet och kräva att om man finansieras med gemensamma pengar då ska man också ha gemensamma regler? Borde till exempel inte alla förskolor förbinda sig att ta emot barn för att uppfylla barnomsorgsgarantin?

Till sist, vi har båda barn på enskilda förskolor. Bra verksamheter. Det här handlar alltså inte om att svartmåla dem. Däremot handlar det om ditt ansvar som skolborgarråd. Är det inte dags att du börjar värna föräldrar och barns rätt att välja förskola snarare än förskolornas rätt att välja föräldrar och barn?

Sofie Evertsson och Anders Göransson,
socialdemokrater i Södermalms stadsdelsnämnd