Andreas Lundgren, föreslagen ny ordförande i socialnämnden i Umeå.Andreas Lundgren.

Vilken erfarenhet från din tid som fackligt aktiv har du nytta av i politiken?
  – Jag är anställd inom socialtjänsten och har varit både arbetsplats- och skyddsombud, och har suttit i sektionsstyrelsen en tid. Jag vet att det är viktigt att man är trygg på sin arbetsplats och att man får tid till att utföra sitt arbete. Det är viktigt med god sammanhållning mellan personalen. Även om arbetet är tungt så ska det vara roligt att gå till jobbet.

Du har kämpat för att heltid ska vara norm för anställda i kommunen och varit drivande i frågan om att det ska finnas en 2-års regel för tillfälliga anställningar. Vad vill du göra som ordförande i socialnämnden?
  – Det pågår diskussioner om socialnämnden ska delas upp i två nämnder, en äldreomsorgsnämnd och en individ- och familjeomsorgsnämnd där även handikappfrågor ska ingå. Jag är föreslagen som ordförande i IFO-handikappnämnden. En bra personalpolitik är viktigt, annars försämras kvaliteten i verksamheterna. Facklig organisering ska ses som positivt. Jag tycker att det är viktigt att den enskilde medarbetaren ska ha inflytande över sitt stöd och ha möjlighet att påverka verksamheterna. En annan fråga som är viktig är att inga barn ska fara illa. Det handlar där också om att bekämpa barnfattigdom.

Hur ska man göra det?
  – Det handlar om tidiga insatser och att stötta familjer som har det svårt på olika sätt. Umeå jobbar bland annat sedan länge med en avgiftsfri skola och barns rätt till kultur och fritid. Alla barn ska också klara skolan med fullständiga betyg.