Ett rullande schema innebär att personalen arbetar dagar, kvällar, nätter och helger. I våras fattade Hagfors kommun ett preliminärt beslut om att dra ner bemanningen på kommunens fyra särskilda boenden för äldre, och därmed kommer drygt 700 000 kronor att sparas nästa år. Lagstiftning och föreskrifter om att tillgodose de äldres individuella behov, samt en politisk vilja att erbjuda medarbetare ”önskad sysselsättningsgrad” ligger också bakom tanken om ett rullande schema, enligt kommunens äldreomsorgschef, Eva Alama:
  – Vi frågade oss, kan vi få till ett mer flexibelt schemaupplägg? Och för att inte dagpersonalen ska få mycket sämre scheman eller behöva byta arbetsplats började vi titta på rullande scheman som bättre kan anpassas till verksamheternas behov.  

Hur många som önskat höja sin sysselsättningsgrad i Hagfors, exempelvis från deltid till heltid är ännu oklart. En utredning som kartlägger detta väntas vara klar i december. Kommunals Jessica Larsson säger att införandet av rullande schema handlar om att nyckeltalet för bemanningen på särskilda boenden har minskat, inte om att tillgodose önskemål om önskad sysselsättningsgrad. Kommunal i Hagfors har gjort en medlemsundersökning bland personalen som berörs och enligt den är hälften är mycket negativa till rullande scheman. I torsdags (24 oktober) hade äldreomsorgspersonal och företrädare för Kommunal möte med politiker och tjänstemän. Personalen hade många frågor, men enligt Jessica Larsson fick de inte så många bra svar. Särskilt oroliga är nattpersonalen:
  – De undrar hur deras ekonomi kommer att påverkas när de får mindre OB-tillägg i och med färre nattpass. Och en del av personalen som är ensamstående och jobbar dagpass är oroliga. Vi har inte så väl utbyggd barnomsorg på obekväm arbetstid i Hagfors.

I Kommunals medlemsundersökning fanns också en grupp som var positivt inställda till rullande scheman. En av dem är Liselotte Gunnarsson Johansson som jobbar natt på Bellmansgården i Hagfors, ett av de boenden som kommer att införa ett rullande schema. Hon säger att de flesta av hennes kollegor är negativa och att oron handlar om hur de ska klara av att arbeta på dagen rent fysiskt, utöver den ekonomiska biten:
  – Det finns de som har sökt sig till natten för att de har problem med ryggen och vill undvika tunga lyft. Det kan vara mer av det på dagen. 
  Eva Alama säger att de som jobbar natt- respektive dagpass idag och vill ha det så kommer att få jobba mer natt- respektive dagpass även i fortsättningen:
  – Enhetscheferna kommer att få in önskemål om arbetstider och vi kommer att försöka få till ett så bra schema som möjligt för alla.  
  Hon säger också att kommunen kommer att sträva efter att kompensera nattpersonalens ekonomiska förlust med en höjd sysselsättningsgrad, från 67 till 75 procent.

Kommunal har krävt och fått igenom att personal vid verksamheterna ska med och ta fram nya scheman. Sektionen tycker också att rullande scheman borde införas på frivillig basis.   Äldreomsorgschef Eva Alama är öppen för den tanken, men säger att ”om alla vill jobba precis som de gör nu så går det ju inte”. 
  Budgeten för äldreomsorgen antas i november. Exakt när och hur rullande scheman kommer att införas på kommunens särskilda boenden för äldre är ännu inte bestämt.