Maud Karlsson, regionalt skyddsombud för Kommunal i Linköping.Maud Karlsson.

Varför har ni bildat ett fackligt nätverk över LO- och TCO-gränserna?
  – Vi ser att det finns gemensamma frågor som man kan jobba fackligt tillsammans med och trycka på arbetsgivarna. Ju fler vi är även i det  forumet desto starkare blir vi. Vi har mest koncentrerat oss på arbetsmiljöfrågor, men även lite arbetsrätt och hur ungdomar kan få jobb och sådana saker. Och så ordnar vi seminarier om arbetsmiljö.

Ni har genomfört en enkätundersökning om arbetsmiljön till medlemmar i förbunden på ett stort antal arbetsplatser i Linköping. Vad var det viktigaste som ni kom fram till?
  – Den visar att den psykosociala arbetsmiljön blir sämre och att det är färre som ska göra fler saker, och det leder ju till att man blir sjuk till slut. Företagen måste ändra organisationen. Vi har inte sett någon större skillnad mellan LO- och TCO-yrkena, man måste springa fortare i alla yrken i dag.

Har det varit någon skillnad att samarbeta med TCO-förbund jämfört med LO-förbund?
  – De vill inte att det ska vara politiskt. Initiativet kom från LO-förbund och först hette vi Nätverket för facklig-politisk samverkan men det tog vi bort. Men det har inte varit svårt att jämka ihop oss utan det har kommit vartefter.

Vad kommer ni göra härnäst?
  – Vi fortsätter med våra seminarier och så ska vi diskutera hur vi ska gå vidare med undersökningen. Vi har inte bestämt än om och hur vi ska använda den gentemot arbetsgivarna.

Fotnot: 12 fackförbund ingår i Linköpings fackliga nätverk. De TCO-förbund som är med är Lärarförbundet, Fackförbundet ST och Polisförbundet.