Som KA berättat tidigare satte Södertälje kommun stopp för anhöriganställningar inom hemtjänsten i våras.  Man ville höja utbildningsnivån och såg en risk för att gränsen mellan arbete och fritid suddades ut, och att såväl anställda som brukare kunde utnyttjas. I en utredning som kommunen gjorde hösten 2012 framkom att några företag hade en stor andel anhöriganställda – totalt 24 procent av de anställda hos de företag som granskades. Flera företag protesterade högljutt mot förbudet.

Nu visar det sig att företaget Bea´s omsorg och assistans har fortsatt att ha anhöriganställda. Kommunen upptäckte det när den gick igenom den utförda tid som företagen redovisat – och som är grunden för hur mycket pengar kommunen betalar ut. Man upptäckte då att Bea´s omsorg och assistans i två månader redovisat utförd tid hos en brukare som hade bytt utförare och inte längre var kund hos företaget. Det innebär att de har fått pengar för insatser som de inte har utfört – men just det är inte med flit, säger Greger Lilliebladh, ansvarig för de privata hemtjänstföretagen i Södertälje kommun.
  – Då hade det varit fråga om att göra polisanmälan men vi kan inte se att det har varit med flit, sådant händer ibland eftersom vi har ett manuellt system. Däremot påvisar det här att man har väldigt dålig kontroll på sin dagliga planering. Man har folk som jobbar men man vet inte med vad, säger Greger Lilliebladh.

Bea´s omsorg och assistans är Södertäljes fjärde största hemtjänstföretag, mätt i antal beviljade hemtjänsttimmar per månad. 2010 blev VD:n Behica Sliwo utsedd till årets nyföretagare i Södertälje. 
  Kommunen bad om att få titta på företagets dagliga planering och scheman. Då konstaterades ett klart fall av anhöriganställning och tecken på att en stor andel av personalen jobbar hos anhöriga.
  – På den övriga personalen tycker jag att man kan se klart och tydligt att man planerar utifrån att det finns en relation med brukarna i stället för en daglig planering som utgår från samtliga insatser, säger Greger Lilliebladh.

Dessutom har företaget brutit mot arbetstidslagstiftningen och struntat i såväl dygnsvila som veckovila.
  – Ett av de riskområden som vi påtalade med anhöriganställningar var just att vi får anställningar som är slavliknande och det är vad vi ser nu. Man jobbar sju dagar i veckan och går på brutet schema från sju på morgonen till tio på kvällen, säger Greger Lilliebladh.
  Han tror att företaget har gjort som sin affärsidé att ha nästan uteslutande anhöriganställda och att de har fortsatt ungefär som tidigare även efter kommunens förbud.
  – Man kan ha gjort lite korrigeringar för att göra kommunen glad, och exempelvis låtit två anhöriga byta pass med varandra. Men man har inte säkerställt att bytet sker och man har inte säkerställt att personalen är på plats på morgonen. Det finns så många brister i egenkontrollen som krävs enligt socialtjänstlagen.

Nu har kommunen sagt upp avtalet med Bea´s omsorg och assistans med omedelbar verkan från och med onsdagen den 6 november. Det innebär att företaget från och med torsdag nästa vecka inte längre får bedriva hemtjänstverksamhet i Södertälje och att deras 70 brukare måste välja ny utförare.
  – De har en vecka på sig att informera personalen och säga hejdå till brukarna. Personal på kommunen är redan igång med att hjälpa brukarna att välja nya utförare, säger Greger Lilliebladh.
  Raili Kurkisuo på Kommunal i Södertälje tycker att det är bra att kommunen säger upp avtalet.
  – Det är jättebra, man kan inte utnyttja arbetstagare så utan man måste kunna vila och man måste kunna ha en fritid, säger hon.
  KA har sökt vd:n Behica Sliwo för en kommentar.