Alliansregeringen införde efter valet 2006 differentierade avgifter till a-kassan, som innebär att avgiften varierar beroende på hur hög arbetslösheten är. De som är medlemmar i en a-kassa där arbetslösheten är hög har betalat mer än medlemmarna i en a-kassa med låg arbetslöshet. En halv miljon medlemmar gick som en konsekvens av förändringarna ur a-kassorna. 
  Regeringen har meddelat att de vill ha bort den här arbetslöshetsavgiften, som bara betalas av de medlemmar som inte är arbetslösa, eftersom det inte skapade nya jobb så som man hade trott. Men det finns inget formellt riksdagsbeslut än. Trots det väljer Visions a-kassa nu att slopa arbetslöshetsavgiften från den 1 november, skriver tidningen Vision.

Kommunals a-kassa vill att de differentierade avgifterna försvinner, men väntar på ett formellt riksdagsbeslut.
  – När det kommer har vi för avsikt att ta bort den, säger Anders Bergström, Kommunals förbundskassör.
  Då kommer a-kasseavgiften för Kommunals medlemmar sänkas till 87 kronor i månaden och till 105 kronor för icke medlemmar. I dag är avgiften 142 kronor för medlemmar och 160 för icke medlemmar.