– Det här avtalet är ett steg i rätt riktning, säger Kommunals ombuds Liza di Paolo Sandberg. 
  Jourtiden har varit knäckfrågan i förhandlingarna. För att ambulanssjukvårdarna ska få tillräckligt med tid till återhämtning ska arbetspassens längd och eventuell övertid anpassas. I första hand ska parterna lokalt komma överrens om schemaläggningen för ordinarie arbetstid och jourtid. Lyckas man inte finns tvingande regler för hur jourtiden ska regleras. 
  – Vi har belyst problemet och har en samsyn om att vi behövde göra nått åt jouren. Men sen får parterna följa utvecklingen så att företagen lever upp till avtalets intentioner, säger Liza di Paolo Sandberg.

Avtalet gäller från den första augusti i år och tre år framåt, men Kommunal har möjlighet att säga upp avtalet under det sista året. De omkring 300 medlemmar som berörs kommer att få en löneökning på 1700 kronor i genomsnitt. Lönen kommer att höjas med minst 500 kronor det första året och 600 kronor under de två följande åren. Antalet föräldradagar med föräldrapenning fördubblas från 90 till 180 och jour- och OB-ersättningen bland annat höjs med motsvarande fem procent.