Enligt Lars Wallström, som kallar sig anställd allt–i–allo från förare till trafikledare, gäller utbildningen grunderna och rutinerna för beställningstrafiken.
  – Våra fast anställda får självklart lön under utbildningen. Men de behovsanställda tänker vi inte betala för att de på nytt ska lära sig grunderna i bussföraryrket, säger han.

Lars Wallström vill inte hålla med om att företaget i så fall har misslyckats med rekryteringen om det stämmer att de anlitar förare som på nytt behöver grundutbildning.
  – Du vet hur snacket går, frågar du en förare svarar denne att han är bra och skicklig. Men det visar sig att det inte alltid stämmer. Vi har haft alldeles för många skador på bussarna i år och klagomål från kunderna på körsätt, städning och förarens uppträdande. Ska vi klara konkurrensen från andra bolag måste vi ändra på detta, säger han.
  Enligt Lars Wallström rör det sig om tre timmars utbildning antingen en vardag eller lördag om utrustning i bussarna, säkerhetskontroll före körning, krishanteringsplan och rutiner vid återställning av buss efter körning.

Lars Wallström säger att av 30 kallade behovsanställda förare har fem vägrat komma och ytterligare två har ifrågasatt om det är rätt att de blir utan lön under utbildningen.
  – Kräver Kommunal att de ska ha lön så ska de få det. Men då ställer vi helt andra krav på den kvalitet föraren måste ha, och den kommer inte alla att klara. Nu är det upp till varje förare att själv avgöra om de vill gå kursen utan lön men få fortsätta att köra för oss. Men det står dem fritt att söka sig någon annan stans, säger han.
  Samtidigt ifrågasätter han om skrivningarna i bussavtalet om lön under utbildning gäller för behovsanställda.

Enligt Lars Wallström märks det en väsentlig skillnad på körsätt och skötsel av bussarna bland dem som har gått kursen.
  – Framför allt har deras medvetandegrad höjts om vad som är kvalitet och säkerhet.
  Utöver den grundläggande kursen kommer alla att få en kurs på fyra timmar om säker vinterkörning.
  – De som går den kursen kommer att få betalt under tiden, säger Lars Wallström.

Kommunals regionala fackliga ombud i avdelning Väst, Lasse Selander, funderar på om Kommunal ska kräva att lön ska betalas också under den grundläggande utbildningen, avtalet säger att den som går utbildning har rätt till grundlön, timme för timme. Enligt Kommunal gäller detta även för behovsanställda.
  – Men frågan är vad förarna vinner mest på i längden, att få lön under utbildningen eller möjlighet att få jobba kvar hos bolaget, säger han.