– Det känns givetvis jätteroligt och utmanande. Det är ett viktigt uppdrag, säger Annelie Nordström.

Det är de nordiska fackförbunden som ingår i EPSU som står bakom nomineringen ihop med den brittiska valkretsen. EPSU påverkar offentliganställdas rättigheter dels som samtalspart till EU-kommissionen och parlamentet i frågor som rör offentliganställda, dels genom Europafacket, EFS, den gemensamma fackliga samorganisationen för löntagare. Om Annelie Nordström blir ordförande i EPSU skulle hon förändra organisationens inriktning:
  – Jag ser alltid att fackligt ledarskap vilar på två spår: det första handlar om att verka för att förändra hur samhället ser ut, att förbättra arbets- och levnadsvillkor och pensioner till exempel. Nu genomgår Europa en stor kris, men oavsett hur det ser ut i Europa så måste man jobba för att hjälpa fackföreningar att vara bra fackföreningar. Jag tycker att EPSU i för stor utsträckning har försökt påverka EU.

Den fria rörligheten för arbetskraft i Europa innebär en utmaning för fackföreningarna enligt Annelie Nordström:
  – Vi har inte lyckats förena fackföreningar. Vi kan ta ett exempel, våra svenska vårdarbetare som åker till Norge och arbetar, hur hjälper vi dem? Hur försvarar vi deras rättigheter?     
  På EPSU:s kongress i maj 2014 väljs en ny ordförande.