Under åren 2005-2009 togs det upp 48 arbetsskademål om mobbning i landets kammarrätter. 
  – Av dem fick nio personer rätt till livränta efter dom och i ytterligare två fall ändrade sig Försäkringskassan innan domstolsförhandlingen, säger juristen Sara Stendahl som i december presenterar ett forskningsprojekt om detta.
  Att inte fler fick rätt menar hon beror på hur lagen är konstruerad.
  – Det finns en undantagsregel som många stupat på. Om det handlar om normal osämja mellan människor behöver Försäkringskassan inte betala livränta, säger Sara Stendahl.

I Heike Hartsteins fall så menade Försäkringskassan att det var hon som gjorde sig osams med sina kollegor. Att Heike ändå fick rätt var för att Kommunals ombud vittnade om att det inte var så. Birgitta Pålsson, som är kurator vid avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Skånes universitetssjukhus, har träffat många som varit med om liknande saker men inte lyckats få det erkänt som mobbning.
  – De har inte bevisen. Ofta står ord mot ord, säger hon.
  Hennes erfarenhet är att det sällan finns så bra vittnen som i Heikes fall.
  – Kollegor är ofta rädda för att vittna. Jag har exempel på ett fall där en rektor utsatte en lärare. Där vittnade en förälder om hur läraren blev utskälld, säger Birgitta Pålsson.
  Sara Stendahl menar att den som överklagar ett beslut av Försäkringskassan till förvaltningsrätten måste vara medveten om att det inte är en rättegång mot förövarna.
  – Rätten ska inte pröva vem som är skyldig till kränkningen. De ska pröva om den som överklagar kan ha blivit sjuk av behandlingen på jobbet och därför har rätt till livränta, säger Sara Stendahl.

Både Birgitta Pålsson och Sara Stendahl är övertygade om att det bästa är att begära en muntlig förhandling. Det innebär att den som överklagar får komma till domstolen och själv berätta.
  – Av dem som fick rätt i mål­en jag granskat hade 55 procent muntlig förhandling.
  De är också båda överens om att alla kanske inte orkar med den stora och långdragna process som det här innebär.
  – Det är svårt att få rätt men är inte omöjligt. Samtidigt är det tungt för många att inte bli trodd, säger Sara Stendahl.
  – För de få som lyckas är det ofta en form av upprättelse. Men ytterligare avslag är ofta ännu mer kränkande.  Det är ett jättesvårt dilemma, säger Birgitta Pålsson.