Det behövs göra något för att få in nya medlemmar, det är sektionen i Piteå och avdelning Norrbotten överens om. Men när det gäller vad som ska göras går meningarna isär. På sektionen vill man fortsätta som förut och från avdelningens sida vill man omorganisera arbetet samt att styrelsen ska vara mer ute på arbetsplatser.

Åsiktsskillnaderna har lett till en infekterad stämning. I en artikel i Piteå-Tidningen har några i sektionsstyrelsen deklarerat att de inte fortsätter sina uppdrag.
  – Därför har vi från avdelningen valt att omfördela den fackliga förtroendetiden till andra personer som ska sköta expeditionen i Piteå, säger Vanja Nyberg.
  Det innebär bland annat att de som sagt att de ska avgå fått lämna ifrån sig sina inloggningar till Kommunals datorer och att de måste gå tillbaka till att arbeta i Piteå Kommun. Nils-Gunnar Granlund som är en av dem som gick ut i tidningen är kritisk till hur de blivit behandlade.
  – Det handlar om att de vill ha bort oss gamla som vågar säga ifrån och ta in yngre förmågor istället. Så känner vi det, säger han.

Från avdelningens sida ser man det som händer som nödvändigt.
  – Eftersom de här personerna har sagt att de inte vill arbeta för Kommunal måste vi bemanna expeditionen med andra för medlemmarnas skull, säger Vanja Nyberg.
  För tillfället sköts det arbetet av en ombudsman från avdelningen och den ombudsman som är kvar i sektionsstyrelsen. Den 6 november hålls ett medlemsmöte som initierats av valberedeningen. Målet är att hitta nya namn till styrelsen.